odliczenie od podatku wydatków na leki

W związku z licznymi pytaniami na temat wystawiania faktur, odliczania wydatków na leki od podatku spróbuję wyjaśnić Państwu kilka kwestii.
Po pierwsze apteka jak każda placówka handlowa może wystawiać faktury VAT na zakupione towary.
Fakturę możemy wystawić do 7 dni od transakcji TYLKO na podstawie paragonu fiskalnego. Najłatwiej prosić o nią przy zakupie.
Jako płatnik na FV może figurować dowolna osoba, nie musi to być pacjent, którego recepty były realizowane.
Państwo macie prawo poprosić o FV. Wiem, że potrzebne są one w bardzo różnych okolicznościach i jest to Państwa prywatna sprawa.

Osobną kwestią jest odliczanie wydatków na leki od podatku.
Tu wszystkie kwestie regulują przepisy podatkowe, ustanawiane na dany okres podatkowy (mogą one ulegać zmianie w poszczególnych latach).

Kto może dokonać odliczeń wydatków na leki?
1. podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi
czyli osoby posiadające orzeczenie o niepełnospawności wydane przez właściwy organ
2. podatnicy, którym przyznano rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalną
3. podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne małżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice małżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 9.120 zł.
W przypadku dzieci do lat 16 konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez lekarza specjalistę.

Zakup jakich leków można odliczyć od podatku?
W ramach ulgi nie można odliczać wydatków na zakup wszystkich leków. 
Odliczeń można dokonać tylko w przypadku gdy lekarz specjalista stwierdzi (najlepiej w formie pisemnej), że osoba niepełnosprawna powinna stosować dane leki stale lub czasowo.
przykład:
jeśli okulista wystawi zaświadczenie, że dane leki okulistyczne pacjent ma przyjmować, to zakup tych leków chory może odliczać od podatku.
Prawo do ulgi przysługuje na wszystkie leki spełniające ww. wymagania, niezależnie od tego czy leki związane są z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność.
Tu rada. Najbezpieczniej jest poprosić specjalistę o pisemne zaświadczenie dotyczące konieczności przyjmowania określonych leków.
Takim zaświadczeniem może być w razie konieczności kserokopia recepty lub kserokopia zlecenia dla lekarza rodzinnego. Warto o tym pomyśleć wcześniej i skopiować potrzebne dokumenty.

Jak dokonać odliczenia?
1. należy posiadać dowód poniesienia wydatków, czyli fakturę VAT z danymi osoby uprawnionej do ulgi
2. ponieść w danym miesiącu wydatki na zakup leków powyżej kwoty 100 zł
Odliczamy od dochodu wydatki miesięczne wynoszące powyżej 100 zł.
Ulgę rozliczamy w cyklu miesięcznym, nie ma możliwości zsumowania wydatków poniesionych w jednym miesiącu z wydatkami poniesionymi w następnym 
przykład:
w styczniu chory otrzymał FV na leki zlecone przez specjalistę na kwotę 95 zł – nie ma w tym miesiącu odliczenia
w lutym chory otrzymał FV na leki zlecone przez specjalistę na kwotę 275 zł – odliczenie wynosi 175 zł (275-100=175)
3. powyższe wydatki podlegają odliczeniu od dochodu

Uwaga.
Odliczenia te, jak każde są sprawdzane przez Urzędy Skarbowe.
Znam pacjentów, którym te rozliczenia zakwestionowano bo:
– nie posiadali stosownych zaświadczeń od lekarzy specjalistów
– odliczali tabletki na ból głowy i plastry
– byli emerytami, a nie osobami z orzeczoną niepełnosprawnością

Znam też pacjentów, którzy do rozliczeń podatkowych biorą FV na leki całej rodziny, a nawet weterynaryjne i boję się, że nabawią się poważnych kłopotów w razie kontroli.

Barbara Napiórkowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *